Wybierz produkt:

12-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROD0634

Powrót do produktu

6,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 czerwca 2022 do 1 czerwca 2023

Wartości skumulowanych odsetek od jednej rodzinnej dwunastoletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej (ROD0634) i terminie wykupu 01.06.2034 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 czerwca 2022 r. - 30 czerwca 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest cenie emisyjnej i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym roku wynosi 6.0 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 12 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROD0634 nabytych w dniu 1 czerwca 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data VI VII VIII IX X XI XII
1 0.0 0.49 1.0 1.51 2.01 2.52 3.01
2 0.02 0.51 1.02 1.53 2.02 2.53 3.02
3 0.03 0.53 1.04 1.55 2.04 2.55 3.04
4 0.05 0.54 1.05 1.56 2.05 2.56 3.06
5 0.07 0.56 1.07 1.58 2.07 2.58 3.07
6 0.08 0.58 1.08 1.59 2.09 2.6 3.09
7 0.1 0.59 1.1 1.61 2.1 2.61 3.11
8 0.12 0.61 1.12 1.63 2.12 2.63 3.12
9 0.13 0.62 1.13 1.64 2.14 2.65 3.14
10 0.15 0.64 1.15 1.66 2.15 2.66 3.16
11 0.16 0.66 1.17 1.68 2.17 2.68 3.17
12 0.18 0.67 1.18 1.69 2.19 2.7 3.19
13 0.2 0.69 1.2 1.71 2.2 2.71 3.21
14 0.21 0.71 1.22 1.73 2.22 2.73 3.22
15 0.23 0.72 1.23 1.74 2.24 2.75 3.24
16 0.25 0.74 1.25 1.76 2.25 2.76 3.25
17 0.26 0.76 1.27 1.78 2.27 2.78 3.27
18 0.28 0.77 1.28 1.79 2.28 2.79 3.29
19 0.3 0.79 1.3 1.81 2.3 2.81 3.3
20 0.31 0.81 1.32 1.82 2.32 2.83 3.32
21 0.33 0.82 1.33 1.84 2.33 2.84 3.34
22 0.35 0.84 1.35 1.86 2.35 2.86 3.35
23 0.36 0.85 1.36 1.87 2.37 2.88 3.37
24 0.38 0.87 1.38 1.89 2.38 2.89 3.39
25 0.39 0.89 1.4 1.91 2.4 2.91 3.4
26 0.41 0.9 1.41 1.92 2.42 2.93 3.42
27 0.43 0.92 1.43 1.94 2.43 2.94 3.44
28 0.44 0.94 1.45 1.96 2.45 2.96 3.45
29 0.46 0.95 1.46 1.97 2.47 2.98 3.47
30 0.48 0.97 1.48 1.99 2.48 2.99 3.48
31 0.99 1.5 2.5 3.5

2023

Data I II III IV V VI
1 3.52 4.03 4.49 5.0 5.49 6.0
2 3.53 4.04 4.5 5.01 5.51
3 3.55 4.06 4.52 5.03 5.52
4 3.57 4.08 4.54 5.05 5.54
5 3.58 4.09 4.55 5.06 5.56
6 3.6 4.11 4.57 5.08 5.57
7 3.62 4.13 4.59 5.1 5.59
8 3.63 4.14 4.6 5.11 5.61
9 3.65 4.16 4.62 5.13 5.62
10 3.67 4.18 4.64 5.15 5.64
11 3.68 4.19 4.65 5.16 5.65
12 3.7 4.21 4.67 5.18 5.67
13 3.72 4.22 4.68 5.19 5.69
14 3.73 4.24 4.7 5.21 5.7
15 3.75 4.26 4.72 5.23 5.72
16 3.76 4.27 4.73 5.24 5.74
17 3.78 4.29 4.75 5.26 5.75
18 3.8 4.31 4.77 5.28 5.77
19 3.81 4.32 4.78 5.29 5.79
20 3.83 4.34 4.8 5.31 5.8
21 3.85 4.36 4.82 5.33 5.82
22 3.86 4.37 4.83 5.34 5.84
23 3.88 4.39 4.85 5.36 5.85
24 3.9 4.41 4.87 5.38 5.87
25 3.91 4.42 4.88 5.39 5.88
26 3.93 4.44 4.9 5.41 5.9
27 3.95 4.45 4.92 5.42 5.92
28 3.96 4.47 4.93 5.44 5.93
29 3.98 4.95 5.46 5.95
30 3.99 4.96 5.47 5.97
31 4.01 4.98 5.98

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.