Wybierz produkt:

4-letnie obligacje Skarbu Państwa COI0726

Powrót do produktu

6,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 lipca 2022 do 1 lipca 2023

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 lipca 2022 r. do 1 lipca 2023 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.07.2026 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 lipca 2022 r. - 31 lipca 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 6.0 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji COI0726 nabytych w dniu 1 lipca 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 lipca 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 lipca 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data VII VIII IX X XI XII
1 0.0 0.51 1.02 1.51 2.02 2.52
2 0.02 0.53 1.04 1.53 2.04 2.53
3 0.03 0.54 1.05 1.55 2.05 2.55
4 0.05 0.56 1.07 1.56 2.07 2.56
5 0.07 0.58 1.08 1.58 2.09 2.58
6 0.08 0.59 1.1 1.59 2.1 2.6
7 0.1 0.61 1.12 1.61 2.12 2.61
8 0.12 0.62 1.13 1.63 2.14 2.63
9 0.13 0.64 1.15 1.64 2.15 2.65
10 0.15 0.66 1.17 1.66 2.17 2.66
11 0.16 0.67 1.18 1.68 2.19 2.68
12 0.18 0.69 1.2 1.69 2.2 2.7
13 0.2 0.71 1.22 1.71 2.22 2.71
14 0.21 0.72 1.23 1.73 2.24 2.73
15 0.23 0.74 1.25 1.74 2.25 2.75
16 0.25 0.76 1.27 1.76 2.27 2.76
17 0.26 0.77 1.28 1.78 2.28 2.78
18 0.28 0.79 1.3 1.79 2.3 2.79
19 0.3 0.81 1.32 1.81 2.32 2.81
20 0.31 0.82 1.33 1.82 2.33 2.83
21 0.33 0.84 1.35 1.84 2.35 2.84
22 0.35 0.85 1.36 1.86 2.37 2.86
23 0.36 0.87 1.38 1.87 2.38 2.88
24 0.38 0.89 1.4 1.89 2.4 2.89
25 0.39 0.9 1.41 1.91 2.42 2.91
26 0.41 0.92 1.43 1.92 2.43 2.93
27 0.43 0.94 1.45 1.94 2.45 2.94
28 0.44 0.95 1.46 1.96 2.47 2.96
29 0.46 0.97 1.48 1.97 2.48 2.98
30 0.48 0.99 1.5 1.99 2.5 2.99
31 0.49 1.0 2.01 3.01

2023

Data I II III IV V VI VII
1 3.02 3.53 3.99 4.5 5.0 5.51 6.0
2 3.04 3.55 4.01 4.52 5.01 5.52
3 3.06 3.57 4.03 4.54 5.03 5.54
4 3.07 3.58 4.04 4.55 5.05 5.56
5 3.09 3.6 4.06 4.57 5.06 5.57
6 3.11 3.62 4.08 4.59 5.08 5.59
7 3.12 3.63 4.09 4.6 5.1 5.61
8 3.14 3.65 4.11 4.62 5.11 5.62
9 3.16 3.67 4.13 4.64 5.13 5.64
10 3.17 3.68 4.14 4.65 5.15 5.65
11 3.19 3.7 4.16 4.67 5.16 5.67
12 3.21 3.72 4.18 4.68 5.18 5.69
13 3.22 3.73 4.19 4.7 5.19 5.7
14 3.24 3.75 4.21 4.72 5.21 5.72
15 3.25 3.76 4.22 4.73 5.23 5.74
16 3.27 3.78 4.24 4.75 5.24 5.75
17 3.29 3.8 4.26 4.77 5.26 5.77
18 3.3 3.81 4.27 4.78 5.28 5.79
19 3.32 3.83 4.29 4.8 5.29 5.8
20 3.34 3.85 4.31 4.82 5.31 5.82
21 3.35 3.86 4.32 4.83 5.33 5.84
22 3.37 3.88 4.34 4.85 5.34 5.85
23 3.39 3.9 4.36 4.87 5.36 5.87
24 3.4 3.91 4.37 4.88 5.38 5.88
25 3.42 3.93 4.39 4.9 5.39 5.9
26 3.44 3.95 4.41 4.92 5.41 5.92
27 3.45 3.96 4.42 4.93 5.42 5.93
28 3.47 3.98 4.44 4.95 5.44 5.95
29 3.48 4.45 4.96 5.46 5.97
30 3.5 4.47 4.98 5.47 5.98
31 3.52 4.49 5.49

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.