Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ0725 - OSTATNI RAZ W OFERCIE

Powrót do produktu

6,00

Obligacje - 1 okres odsetkowy od 1 lipca 2022 do 1 stycznia 2023 dla obligacji zakupionych w dniach 1-31 lipca 2022 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 lipca 2022 r. - 31 lipca 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 6.0 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ0725 - OSTATNI RAZ W OFERCIE nabytych w dniach 1-31 lipca 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 lipca 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 lipca 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data VII VIII IX X XI XII
1 0.0 0.51 1.01 1.5 2.01 2.49
2 0.02 0.52 1.03 1.52 2.02 2.51
3 0.03 0.54 1.04 1.53 2.04 2.53
4 0.05 0.55 1.06 1.55 2.05 2.54
5 0.07 0.57 1.08 1.57 2.07 2.56
6 0.08 0.59 1.09 1.58 2.09 2.58
7 0.1 0.6 1.11 1.6 2.1 2.59
8 0.11 0.62 1.13 1.61 2.12 2.61
9 0.13 0.64 1.14 1.63 2.14 2.63
10 0.15 0.65 1.16 1.65 2.15 2.64
11 0.16 0.67 1.17 1.66 2.17 2.66
12 0.18 0.68 1.19 1.68 2.18 2.67
13 0.2 0.7 1.21 1.7 2.2 2.69
14 0.21 0.72 1.22 1.71 2.22 2.71
15 0.23 0.73 1.24 1.73 2.23 2.72
16 0.24 0.75 1.26 1.74 2.25 2.74
17 0.26 0.77 1.27 1.76 2.27 2.76
18 0.28 0.78 1.29 1.78 2.28 2.77
19 0.29 0.8 1.3 1.79 2.3 2.79
20 0.31 0.82 1.32 1.81 2.32 2.8
21 0.33 0.83 1.34 1.83 2.33 2.82
22 0.34 0.85 1.35 1.84 2.35 2.84
23 0.36 0.86 1.37 1.86 2.36 2.85
24 0.38 0.88 1.39 1.88 2.38 2.87
25 0.39 0.9 1.4 1.89 2.4 2.89
26 0.41 0.91 1.42 1.91 2.41 2.9
27 0.42 0.93 1.43 1.92 2.43 2.92
28 0.44 0.95 1.45 1.94 2.45 2.93
29 0.46 0.96 1.47 1.96 2.46 2.95
30 0.47 0.98 1.48 1.97 2.48 2.97
31 0.49 0.99 1.99 2.98

2023

Data I
1 3.0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.