Wybierz produkt:

Roczna oszczędnościowa obligacja o oprocentowaniu zmiennym ROR0923

Powrót do produktu

6,75

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 października 2022 do 1 listopada 2022

Wartości skumulowanych odsetek w drugim okresie odsetkowym (od 1 października 2022 r. do 1 listopada 2022 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.09.2023 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 września 2022 r. - 30 września 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w drugim miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6.75 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROR0923 nabytych w dniu 1 września 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 września 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 września 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data X XI
1 0.0 0.56
2 0.02
3 0.04
4 0.05
5 0.07
6 0.09
7 0.11
8 0.13
9 0.15
10 0.16
11 0.18
12 0.2
13 0.22
14 0.24
15 0.25
16 0.27
17 0.29
18 0.31
19 0.33
20 0.34
21 0.36
22 0.38
23 0.4
24 0.42
25 0.44
26 0.45
27 0.47
28 0.49
29 0.51
30 0.53
31 0.54

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.