Wybierz produkt:

Dwuletnia oszczędnościowa obligacja o oprocentowaniu zmiennym DOR0924

Powrót do produktu

7,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 października 2022 do 1 listopada 2022

Wartości skumulowanych odsetek w drugim okresie odsetkowym (od 1 października 2022 r. do 1 listopada 2022 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.09.2024 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 września 2022 r. - 30 września 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w drugim miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 7.0 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOR0924 nabytych w dniu 1 września 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 września 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 września 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data X XI
1 0.0 0.58
2 0.02
3 0.04
4 0.06
5 0.08
6 0.09
7 0.11
8 0.13
9 0.15
10 0.17
11 0.19
12 0.21
13 0.23
14 0.24
15 0.26
16 0.28
17 0.3
18 0.32
19 0.34
20 0.36
21 0.38
22 0.4
23 0.41
24 0.43
25 0.45
26 0.47
27 0.49
28 0.51
29 0.53
30 0.55
31 0.56

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.