Komunikat

zwiń 24.06.2022

Zamiana OTS0722, DOS0722, TOZ0722, COI0722 oraz EDO0722 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w lipcu 2022 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS1022, ROR0723, DOR0724, TOZ0725, COI0726 oraz EDO0732 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie,
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: roczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

 Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 27 czerwca 2022 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

24.06.2022

Z dniem 1 lipca 2022 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS1022). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,00% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Rocznych oszczędnościowych obligacji skarbowych  o zmiennym oprocentowaniu (ROR0723). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,00% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych  o zmiennym oprocentowaniu (DOR0724). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,25% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży 0,25%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0725). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,00% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0726). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,00%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0732). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,25% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0728). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0734). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,50% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

26.04.2022

Przedterminowy wykup obligacji rodzinnych (ROS bądź ROD)

W nawiązaniu do informacji o zmianie oprocentowania obligacji skarbowych oferowanych do sprzedaży w maju 2022 r. w stosunku do oferty z kwietnia 2022r. – przypominamy, że nie ma możliwości reinwestowania środków pochodzących z przedterminowego wykupu obligacji rodzinnych w obligacje rodzinne nowej emisji.

Powyższą kwestię regulują zapisy listu emisyjnego ROS bądź ROD. Zgodnie z pkt 4 Listu - Osoby, które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego, mogą nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego. Kwota za jaką można nabyć obligacje obliczana jest jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość poprzednio zakupionych Rodzinnych Obligacji Skarbowych.

Powyższe oznacza, że każde nabycie obligacji rodzinnych stanowi wykorzystanie limitu. Liczy się fakt dokonania zakupu, a nie długość trwania inwestycji.

Beneficjent Programu 500+ może zatem utrzymać swoją inwestycję do dnia wykupu bądź skorzystać z wycofania środków przed terminem, ale reinwestować środków nie może.

21.04.2022

Prace serwisowe systemu obsługującego sprzedaż obligacji skarbowych

W dniu 23 kwietnia 2022 r. (sobota) w godzinach: 13:00 – 19:00 nastąpi przerwa w dostępie do obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Powyższe ma związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych systemu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zobacz wszystkie komunikaty