Komunikat

zwiń 24.11.2021

Zamiana OTS1221, DOS1221, TOZ1221, COI1221 oraz EDO1221 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w grudniu 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0322, DOS1223, TOZ1224, COI1225 oraz EDO1231 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

- dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
- dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

 

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 25 listopada 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

24.11.2021

Z dniem 1 grudnia 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0322). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS1223). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 1,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ1224). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 1,10% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1225). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,30% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 0,75%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1231). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+ z dniem 1 grudnia 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS1227). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,50% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD1233). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

18.11.2021

Zmiana Regulaminu korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji za pośrednictwem telefonu lub internetu

Z dniem 20 listopada 2021 r. wchodzą w życie nowe zapisy Regulaminu korzystania z dostępu do Rachunku rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu.

Zgodnie z zaleceniami KNF w zakresie otwierania Rachunków Rejestrowych za pośrednictwem internetu, ulegają zmianie zasady otwierania lub aktywowania Rachunków Rejestrowych bezpośrednio ze strony www.zakup.obligacjeskarbowe.pl. Powyższe ma związek z koniecznością wprowadzenia nowych zasad autoryzacji danych klientów.

Począwszy od dnia obowiązywania ww. Regulaminu, dla klientów otwierających lub aktywujących dostęp internetowy do Rachunku Rejestrowego w sposób zdalny – wprowadza się nową możliwości weryfikacji danych poprzez e-dowód. Natomiast dotychczasowe rozwiązanie, polegające na weryfikacji danych z wykorzystaniem przelewu zostaje zawężone do klientów PKO i klientów, którzy zostali już wcześniej zweryfikowani w placówce na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Dodatkowo informujemy, iż dotychczasowi klienci, którzy o okresie: od 13 lipca 2018 r. do 19 listopada 2021 r. otworzyli bądź otworzą Rachunek Rejestrowy za pośrednictwem Internetu z autoryzacją danych na podstawie przelewu bankowego będą proszeni o ponowne wykonanie weryfikacji swoich danych.

Weryfikację danych należy wykonać do 31 grudnia 2021 r. w dowolnej placówce PKO BP bądź zdalnie z wykorzystaniem aplikacji eDO App (dla posiadaczy e-dowodów). Brak wykonania powyższego do wskazanej daty będzie skutkował utratą możliwości składania nowych dyspozycji w Serwisie obligacyjnym (pozostanie wyłącznie bierny dostęp do Serwisu).

22.03.2021

Zmiana godzin pracy w Call Center od 01.04.2021 r.

Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. konsultanci w Call Center będą obsługiwać klientów w zakresie obligacji skarbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, pod numerami telefonów

  • 801 310 210
  • lub 81 535 66 55 (opłata zgodna z taryfą operatora).
Zobacz wszystkie komunikaty