Z dniem 1 lipca 2024 r. rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji obligacji

Z dniem 1 lipca 2024 r. rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji obligacji

21.06.2024
Powrót

Z dniem 1 lipca 2024 r. rozpoczyna się sprzedaż obligacji:

  • 3-miesięcznych (OTS1024) o terminach wykupu przypadających w październiku 2024 r. Oprocentowanie jest stałe w skali roku i wynosi 3,00%. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,76 zł brutto. Odsetki są należne tylko i wyłącznie w dniu wykupu.
  • rocznych (ROR0725) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2025 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 5,95% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  • dwuletnich (DOR0726) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2026 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,15% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,35%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  • trzyletnich (TOS0727) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2027 r. Oprocentowanie jest stałe w okresie trzech lat i wynosi 6,20% w skali roku. Odsetki są kapitalizowane. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 119,78 brutto.
  • czteroletnich (COI0728) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2028 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,55% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • dziesięcioletnich (EDO0734) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2034 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

oraz rodzinnych obligacji skarbowych, przeznaczonych wyłącznie dla beneficjentów programu realizowanego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

  • sześcioletnich (ROS0730) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2030 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
  • dwunastoletnich (ROD0736) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2036 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 7,05% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
Powrót