Zamiana OTS0724, ROR0724, DOR0724, TOZ0724, COI0724, ROS0724 oraz EDO0724 na obligacje nowych emisji

Zamiana OTS0724, ROR0724, DOR0724, TOZ0724, COI0724, ROS0724 oraz EDO0724 na obligacje nowych emisji

21.06.2024
Powrót

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w lipcu 2024 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS1024, ROR0725, DOR0726, TOS0727, COI0728, oraz EDO0734 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach OTS, ROR, DOR, TOS, COI i EDO,
  • Posiadacze obligacji rocznych, 2-, 3-, 4-,6- lub 10-letnich o symbolach ROR, DOR, TOZ, COI, ROS i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji tj.: roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach ROR, DOR, TOS, COI i EDO (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • 100,00 zł – dla obligacji 3-miesięcznych
  • 99,90 zł – dla obligacji 1-rocznych
  • 99,85 zł – dla obligacji 2-letnich
  • 99,80 zł – dla obligacji 3-letnich
  • 99,70 zł – dla obligacji 4-letnich
  • 99,60 zł – dla obligacji 10-letnich

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nową emisję 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 25 czerwca 2024 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Powrót