Z dniem 1 listopada 2023 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

Z dniem 1 listopada 2023 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

25.10.2023
Powrót

Z dniem 1 listopada 2023 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0224). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,00% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Rocznych oszczędnościowych obligacji skarbowych  o zmiennym oprocentowaniu (ROR1124). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,25% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych  o zmiennym oprocentowaniu (DOR1125). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,50% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

Trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (TOS1126). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W każdym z trzech rocznych okresów odsetkowych oprocentowanie wynosi 6,60% w stosunku rocznym. Odsetki są kapitalizowane.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1127). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1133). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 7,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS1129). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,95% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD1135). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 7,25% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Powrót