Z dniem 1 lutego 2024 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

Z dniem 1 lutego 2024 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

25.01.2024
Powrót
  • 3-miesięcznych (OTS0524) o terminach wykupu przypadających w maju 2024 r. Oprocentowanie jest stałe w skali roku i wynosi 3,00%. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,74 zł brutto. Odsetki są należne tylko i wyłącznie w dniu wykupu.
  • rocznych (ROR0225) o terminach wykupu przypadających w lutym 2025 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,05% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  • dwuletnich (DOR0226) o terminach wykupu przypadających w lutym 2026 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,30% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  • trzyletnich (TOS0227) o terminach wykupu przypadających w lutym 2027 r. Oprocentowanie jest stałe w okresie trzech lat i wynosi 6,40% w skali roku. Odsetki są kapitalizowane. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 120,46brutto.
  • czteroletnich (COI0228) o terminach wykupu przypadających w lutym 2028 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,55% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • dziesięcioletnich (EDO0234) o terminach wykupu przypadających w lutym 2034 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

oraz rodzinnych obligacji skarbowych, przeznaczonych wyłącznie dla beneficjentów programu realizowanego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

  • sześcioletnich (ROS0230) o terminach wykupu przypadających w lutym 2030 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
  • dwunastoletnich (ROD0236) o terminach wykupu przypadających w lutym 2036 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 7,05% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
Powrót