Zamiana OTS0923, ROR0923, DOS0923, TOZ0923, COI0923, ROS0923 oraz EDO0923 na obligacje nowych emisji

Zamiana OTS0923, ROR0923, DOS0923, TOZ0923, COI0923, ROS0923 oraz EDO0923 na obligacje nowych emisji

25.08.2023
Powrót

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych we wrześniu 2023 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS1223, ROR0924, DOR0925, TOS0926, COI0927, oraz EDO0933 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach OTS, ROR, DOR, TOS, COI i EDO,
  • Posiadacze obligacji rocznych, 2-, 3-, 4-,6- lub 10-letnich o symbolach ROR, DOS, TOZ, COI, ROS i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji tj.: roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach ROR, DOR, TOS, COI i EDO (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 6-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nową emisję 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od
28 sierpnia 2023 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup
posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Powrót