2,00%

Obligacje 12-letnie ROD

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: ROD0333 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.
 • Kapitalizacja odsetek: po pierwszym rocznym okresie odsetkowym
 • Wypłata odsetek: w oddziałach PKO BP, przez Internet
 • Okres oprocentowania: 01.03.2021 - 01.03.2025
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.03.2021 - 31.03.2021
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Odsetki:

Pozostałe informacje o obligacji

Charakterystyka ROD

Rodzinne dwunastoletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (symbol ROD).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje dwunastoletnie sprzedawane w marcu 2021 r. to ROD0333, gdzie:

ROD to symbol obligacji (skrót od Rodzinne Oszczędnościowe Dwunastoletnie),

03 - miesiąc wykupu (marzec),

33 - rok wykupu (2033 r.).

 Cechy rodzinnych obligacji dwunastoletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie jest zmienne. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,00%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych  jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej w wysokości 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji),
 • odsetki są kapitalizowane i wypłacane przy wykupie – dodatkowy zysk dla nabywcy,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.
 • Odsetki są kapitalizowane (co znacznie zwieksza zyskowność) i wypłacane w dniu wykupu.

Kto może kupić ?

Rodzinne obligacje oszczędnościowe ROD przeznaczone są wyłącznie dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”.

Beneficjent programu to osoba, która nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579), tj.  w ramach programu Rodzina 500+.

Oznacza to, że uprawnioną do nabywania rodzinnych obligacji oszczędnościowych jest osoba, która złożyła wniosek i otrzymała Decyzję/Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Obligacje rodzinne ROD może zakupić wyłącznie osoba, wskazana z imienia i nazwiska w Decyzji/Informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Oświadczenie dotyczące udzielonego świadczenia wychowawczego

Oprocentowanie

Obligacje dwunastoletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie jest zawsze wyższe niż inflacja i jest ustalane jako suma:

 • inflacji w danym roku - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego - w przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa, co oznacza, że ujemna inflacja nie ma negatywnego przełożenia na oprocentowanie obligacji;
 • marży odsetkowej - marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że jego zysk będzie zawsze wyższy od inflacji.

W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok, co znacznie zwiększa zyskowność tej obligacji. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji w dniu wykupu, czyli po zakończeniu oszczędzania.

Zakup obligacji

Osoby, które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego, mogą nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego.

Kwota za jaką można nabyć obligacje obliczana jest jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość poprzednio zakupionych Rodzinnych Obligacji Skarbowych.

Cena zakupu jednej dwunastoletniej Rodzinnej Obligacji Skarbowej jest stała i wynosi zawsze 100 zł.

Rodzinne obligacje dwunastoletnie można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup

Po upływie 12 lat od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 2,00 zł od każdej obligacji dwunastoletniej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

 Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż jeden miesiąc przed dniem ich wykupu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.10.2016 r. kupił 1 sztukę obligacji ROD1028 oprocentowaną 3,00% w pierwszym roku. Zapłacił za nią 100 zł. W drugim roku oszczędzania oprocentowanie wynosi przykładowo 3,30%.
9.11.2017 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 17.11.2017 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) narosłe odsetki wynoszą 3,34 zł. Narosłe odsetki pomniejszane są o opłatę za przedterminowy wykup w wysokości 2,00 zł. Zostaje kwota 1,34 zł od której naliczany i pobierany jest 19% podatek w wysokości 0,26 zł.

Do dyspozycji Klienta zostaje kwota 101,08 zł na którą składa się 100 zł, za które nabył obligacje i 1,08 zł odsetek po opłacie i opodatkowaniu.

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów