1,50%

Obligacje 3-miesięczne OTS

STAŁOPROCENTOWE

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: OTS0720 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: w skali roku, stałe przez cały 3-miesięczny okres oszczędzania.
 • Kapitalizacja odsetek: po 3 miesiącach
 • Wypłata odsetek: w oddziałach PKO BP, przez Internet i telefon
 • Okres oprocentowania: 1.03.2020-1.06.2020
 • Sprzedaż: 01.04.2020 - 30.04.2020
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 100,00 zł
 • Odsetki: 0,37

Pozostałe informacje o obligacji

Charakterystyka OTS

Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol OTS).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje trzymiesięczne sprzedawane w kwietniu 2020 r. to OTS0720, gdzie:

OTS to symbol obligacji (skrót od Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe),

07 - miesiąc wykupu (lipiec),

20 - rok wykupu (2020 r.).

Cechy obligacji trzymiesięcznych:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie wynosi 1,5% w skali roku,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres życia obligacji. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje trzymiesięczne już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po trzech miesiącach oszczędzania.

Zakup obligacji

Obligacje trzymiesięczne można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup obligacji

Po upływie 3 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). Ze względu na krótki termin zapadalności – 3 miesiące, klient, który będzie chciał wycofać oszczędności może to zrobić beż żadnych opłat – otrzyma całą wpłaconą kwotę – 100 zł za każdą sztukę zakupionych obligacji. W tym przypadku odsetki nie zostaną naliczone.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowychprzed dniem ich wykupu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • klient otrzymuje wpłacone środki w pełnej wysokości,
 • odsetki od obligacji nie przysługują.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.10.2017 r. kupił 1 sztukę obligacji OTS0118 (oprocentowanie wynosi 1,5%), za którą zapłacił 100 zł. 21.11.2017 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 29.11.2017 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,00 zł – kwotę, którą wpłacił w dniu zakupu obligacji.

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić obligacje dostępne w nowej ofercie.

Za środki uzyskane z wykupu obligacji trzymiesięcznych (OTS) istnieje możliwość nabywania w drodze zamiany dowolnych obligacji ze standardowej oferty. W przypadku zamiany obligacji trzymiesięcznych na:

 • obligacje 2-letnie (DOS), 3-letnie (TOZ), 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO) cena zamiany wynosi 99,90 zł;
 • obligacje 3-miesięczne (OTS) kolejnych serii cena zamiany wynosi 100 zł.

Przykład:
Zamiana obligacji 3-miesiecznych (OTS) na 2-letnie (DOS)

Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki trzymiesięcznej obligacji OTS0118 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 0,30 zł (0,38 zł - odsetki przed opodatkowaniem) czyli 100,30 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. DOS0120. Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł (za obligację o wartości 100 zł). Różnica pomiędzy środkami ze starej obligacji a ceną zamiany na nowe obligacje czyli 0,40 zł (100, 30 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Zamiana obligacji 3-miesiecznych (OTS) na nowe serie obligacji 3-miesiecznych (OTS)

Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki trzymiesięcznej obligacji OTS0118 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 0,30 zł (0,38 zł - odsetki przed opodatkowaniem) czyli 100,30 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. OTS0418. Cena zakupu w zamianie wynosi 100,00 zł (za obligację o wartości 100 zł). Różnica pomiędzy środkami ze starej obligacji a ceną zamiany na nowe obligacje czyli 0,30 zł (100,30 zł - 100,00 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:
Obligacje trzymiesięczne OTS0118, kupione 18 października 2017 r., z datą wykupu 18 stycznia 2018 r.(3 miesiące od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w styczniu 2017 r. np. na OTS0418. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 18 stycznia 2018 r., czyli z datą wykupu starych.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:
Termin wykupu obligacji OTS0118 zakupionych 18 października 2017 r. przypada 18 stycznia 2018 r. Najwcześniej dyspozycję zamiany można złożyć 22 grudnia 2017 r., a najpóźniej 15 stycznia 2018 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 18 stycznia 2018 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, w serwisie Inteligo, przez internet i telefon.
 • Brak opłat i prowizji.
 • Możliwy dodatkowy zysk przy zakupie obligacji DOS, TOZ, COI i EDO – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Znajdź punkty sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów