Komunikat

zwiń 25.03.2020

Zamiana POS0420, OTS0420, DOS0420, TOZ0420, COI0420 oraz EDO0420 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w kwietniu 2020 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0720, DOS0422, TOZ0423, COI0424 oraz EDO0430 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 10-miesięcznych, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach POS, DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji 10-miesięcznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 marca 2020 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

25.03.2020

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0720). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0422). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0423). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0424). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0430). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 kwietnia 2020 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0426). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0432). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

19.03.2020

Wyniki losowania premii dla obligacji POS0420

Z przyjemnością informujemy, że 19 marca 2020 r. odbyło się losowanie obligacji skarbowych, w drodze którego przydzielone zostały premie pieniężne.

Łącznie rozlosowanych zostało 62.216 premii o wartości 2.240.000 zł 

Wyniki losowania wszystkich premii dla obligacji premiowych POS0420:

premie I stopnia w wysokości 10.000 zł,
premie II stopnia w wysokości 1.000 zł,
premie III stopnia w wysokości 100 zł,
premie IV stopnia w wysokości 10 zł.

Posiadacze obligacji premiowych mogą sprawdzić wyniki losowania korzystając ze specjalnej wyszukiwarki, a także w najbliższej placówce PKO BP.

Każdy posiadacz, którego obligacje zostały wylosowane zostanie poinformowany SMS-em, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie o wygranej. 

Losowanie obligacji, którym przyznano premie odbyło się zgodnie z zapisami Listu emisyjnego nr 35/2019 Ministra Finansów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie emisji premiowych dziesięciomiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej o nazwie skróconej POS0420. 

Pula obligacji uprawnionych do udziału w losowaniu została ustalona 18 marca 2020 r.  

Premie przydzielone wylosowanym obligacjom zostaną wypłacone ich posiadaczom w dniu wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami. 

Gratulujemy i zapraszamy do dalszego korzystania z oferty obligacji skarbowych!

Zobacz wszystkie komunikaty