6,75%

Obligacje roczne ROR

ZMIENNOPROCENTOWE

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: ROR0524 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: 6,75% w skali roku, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych: stopa referencyjna NBP+0,00%.
 • Kapitalizacja odsetek: brak
 • Wypłata odsetek: co miesiąc
 • Okres oprocentowania: 01.05.2023 - 31.05.2024
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.05.2023 - 31.05.2023
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 99,90 zł
 • Odsetki: Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane po każdym miesięcznym okresie odsetkowym

Charakterystyka obligacji

Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (symbol ROR).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje roczne sprzedawane w maju 2023 r. to ROR0524, gdzie:

ROR symbol obligacji (skrót od Roczne Oszczędnościowe Referencyjne),

05 - miesiąc wykupu (maj),

24 - rok wykupu (2024 r.).

Cechy obligacji rocznych:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta);
 • oprocentowanie jest zmienne;
 • wypłata odsetek co miesiąc;
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Pozostałe informacje o obligacji

Oprocentowanie

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co miesiąc. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach wyznaczane jest na podstawie stopy referencyjnej NBP (stopa referencyjna NBP + marża).

Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co miesiąc. Okresy odsetkowe są wskazane w liście emisyjnym. Oprocentowanie dla drugiego i kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych ogłaszane jest na stronach internetowych www.obligacjeskarbowe.pl i www.gov.pl/finanse/dlug-publiczny

Zakup obligacji

 • oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, Znajdź Punkt Sprzedaży Obligacji
 • Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BPZnajdź Punkt Sprzedaży Obligacji
 • za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Obsługa obligacji jest odmiejscowiona, tzn. nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup

Po upływie 1 roku od dnia zakupu kwota równa 100 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami (za ostatni miesięczny okres oszczędzania) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Opłata wynosi 0,50 zł od każdej obligacji rocznej.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

 • w pierwszym okresie odsetkowym opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty),
 • w kolejnych okresach odsetkowych (drugi, trzeci, … i dwunasty) opłata pobierana jest w pełnej wysokości z należności do wykupu (również w przypadku gdy wartość narosłych odsetek w kolejnym okresie odsetkowym jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Przedterminowy wykup w pierwszym okresie odsetkowym

Jan Kowalski 01.06.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji ROR0623 (oprocentowanie wynosi 5,25% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. 22.06.2022 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 30.06.2022 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,00 zł = 100 zł + 0,41 zł (odsetki narosłe na 29.06.2022 r. przed opodatkowaniem) – 0,41 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji ROR0623 pobrana do wysokości narosłych odsetek) – 0,00 zł (podatek nie jest naliczony ponieważ wypłacane odsetki wynoszą 0,00 zł).

Przedterminowy wykup w drugim i kolejnych okresach odsetkowych

Jan Kowalski 01.06.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji ROR0623 (oprocentowanie wynosi 5,25% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. Po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego 01.07.2022 r., otrzymał kwotę z tytułu wypłaty odsetek wynoszącą 0,36 zł (0,44 zł przed opodatkowaniem). 7.07.2022 (w trakcie drugiego okresu odsetkowego oprocentowanie wynosi 5,25%) postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 15.07.2022 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 99,68 zł = 100 zł + 0,18 zł (odsetki narosłe na 14.07.2022 r.) – 0,50 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji ROR0623.

Łączny zysk z tytułu oszczędzania wyniósł 100,04 zł = 0,36 zł (wypłata odsetek po pierwszym okresie odsetkowym) + 99,68 zł (wypłata środków przy przedterminowym wykupie) .

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za środki pieniężne należne z wykupu obligacji można kupić obligacje dostępne w bieżącej ofercie

Za środki uzyskane z wykupu obligacji rocznych (ROR) będzie istniała możliwość nabywania w drodze zamiany dowolnych obligacji ze standardowej oferty. W przypadku zamiany obligacji rocznych na obligacje roczne (ROR), 2-letnie (DOR), 3-letnie (TOS), 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO) cena zamiany jest z dyskontem i zazwyczaj wynosi 99,90 zł;

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą - data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej emisji obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Dodatkowy zysk – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).
 • Brak opłat i prowizji.
 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez internet i telefon.

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów